กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์


   กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  • อ่านประกาศคลิกที่นี่  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ